Soutěže / 2017-2018 / Přebor škol

Přebor škol 2017-2018 - Regionální přebory škol

Do regionálního kola se mohou přihlásit školy z kteréhokoliv okresu Stč. kraje. Školní družstvo smí hrát pouze v jednom regionálním kole.