Soutěže / 2018-2019 / Přebor škol

Přebor škol 2018-2019 - Regionální přebory škol

Do regionálního kola se mohou přihlásit školy z kteréhokoliv okresu Stč. kraje. Školní družstvo smí hrát pouze v jednom regionálním kole.