Losovací schůze soutěží družstev (odhad 11/00 – 11/30 hodin)

10.00 hodin – Konference SŠS Návazně na její konec bude zahájena Losovací schůze soutěží družstev (odhad 11/00 – 11/30 hodin)