Konkurzy na mistrovské akce SŠS pro rok 2024

STK SŠS vypsala konkurzy na mistrovské akce SŠS pro rok 2024. Termín pro přihlášení se do konkurzů je do 31. 12. 2023.