Nový sekretář SŠS

K 30.6.2013 rezignoval na všechny funkce v SŠS místopředseda VV SŠS a sekretář SŠS Jindřich Trejbal. Rezignaci oznámil už na konferenci SŠS v únoru 2013 a jejím důvodem bylo pracovní vytížení. Na jednání VV SŠS 5.6.2013 byl do funkce sekretáře a místopředsedy SŠS kooptován pan Jiří Kotzot (TJ Kavalier Sázava), který se funkce ujal k 1.7.2013.

Jindrovi děkujeme za opravdu dobře odvedenou práci.