Upozornění Komise rozhodčích SŠS

Komise rozhodčích SŠS upozorňuje na to, že rozhodčí, kterým končí v letošním roce platnost rozhodcovské třídy a chtějí si ji prodloužit, by se měli do konce roku zúčastnit semináře rozhodčích pro příslušnou třídu. Pokud tak neučiní, bude jim podle Statutu rozhodčího (Článek 10, bod 6) platnost třídy pozastavena. Obnovit platnost třídy je možné (Článek 10, bod 7) pouze absolvováním nového školení a složením zkoušek.
Seznam rozhodčích jimž v letošním roce končí platnost rozhodcovské třídy a oddílů bez vlastních rozhodčích najdete zde.