Vzorové stanovy spolku

Z pověření VV SŠS upozorňuji všechny členy SŠS (oddíly, kroužky kluby atd.) na to, že se blíží termín, do kterého se musí samostatné právní osoby zaregistrovat jako spolky (to se netýká těch oddílů, které "fungují" jako součást Tělovýchovné jednoty či nějakého jiného samostatného subjektu). Z pověření Konference ŠSČR nechal VV ŠSČR vypracovat vzorové stanovy, které jim v tom mohou pomoci. Najdete je v sekci Ostatní dokumenty.

Jiří Kotzot, místopředseda a sekretář VV SŠS