Soutěže / 2019-2020 / Přebor škol

Přebor škol 2019-2020 - Regionální přebory škol

Do regionálního kola se mohou přihlásit školy z kteréhokoliv okresu Stč. kraje. Školní družstvo smí hrát pouze v jednom regionálním kole.