Středočeský šachový svaz

Nejnovější články

Krajský přebor družstev mladších žáků 2023

letos se jako vždy bude konat KP v Říčanech - 1.5.2023 ...

Aktualizované rozdělení družstev do skupin

V záložce Mistrovské soutěže družstev bylo aktualizováno rozdělení družstev do skupin – doplněna RS. Žádáme družstva, aby dala co nejdříve vědět předsedovi STK Ing. Hrdličkovi případné ...

Losovací schůze soutěží družstev SŠS 2022/23

VV SŠS si dovoluje upozornit, že losovací schůze se koná dne 25.9. od 10 hodin na Strahově a je pro dotčená družstva povinná. Jiří Kotzot, místopředseda a sekretář SŠS ...

Informace předsedy STK k soutěžím družstev

Losovací schůze v prezenční formě se ruší – losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel ve 4 dnech od 25.9. (KP) po 28.9. (RS). Zveřejněné složení skupin je pouze orientační a … ...

Přesun konference VV SŠS 2021

Vzhledem k aktuální situaci a nepříznivému výhledu překládá VV SŠS konferenci SŠS na 15.5. Zároveň VV SŠS žádá oddíly o nahlášení zájemců o účast na konferenci ŠSČR, jež se bude konat … Přesun ...

Soutěže družstev SŠS 2020/21

V návaznosti na rozhodnutí VV ŠSČR k ukončení celorepublikových soutěží družstev v sezóně 2020/2021 zveřejněné dne 17.01.2021 rozhodl VV SŠS na návrh STK SŠS následovně: – soutěže družstev ...

Rozhodnutí STK SŠS k 1. kolu KP a RP

Vzhledem k situaci s COVID19 a z ní plynoucích zdravotních rizik, STK netrvá na termínu prvního kola (přeborů) soutěží družstev. Tj., jestli se utkání 1. kola přeborů sehraje v kalendářním … ...

Webináře pro mládež opět pokračují

Pokračování webinářů: 30.09. od 17:30: Pozor na typické chyby na MČ 2019. Pro připojení se stačí přejít na https://www.twitch.tv/chessstark 07.10. od 17:30: Příprava na MČ 2020. Připojení stejné ...