Změny v Rozpisu a rozdělení družstev

Dne 22.09.2020 provedl předseda STK menší úpravy v Rozpisu soutěží družstev (vedoucí skupin) a doplnil Rozdělení družstev do skupin (RS). Vše najdete zde.

Diskuze