Aktualizované rozdělení družstev do skupin

V záložce Mistrovské soutěže družstev bylo aktualizováno rozdělení družstev do skupin – doplněna RS. Žádáme družstva, aby dala co nejdříve vědět předsedovi STK Ing. Hrdličkovi případné připomínky a vedoucím skupin požadavky na losování.

Diskuze