Rozhodnutí STK SŠS k 1. kolu KP a RP

Vzhledem k situaci s COVID19 a z ní plynoucích zdravotních rizik, STK netrvá na termínu prvního kola (přeborů) soutěží družstev. Tj., jestli se utkání 1. kola přeborů sehraje v kalendářním termínu 11.10, nebo ne, záleží na dohodě kapitánů. Pokud se kapitáni dohodnou na odkladu utkání, STK bude nápomocna při hledání náhradního termínu – ideální by však samozřejmě bylo, kdyby se kapitáni dohodli rovnou. Dohodu o odložení utkání musí kapitáni sdělit vedoucímu skupiny nejpozději do 16 hodin 10.10.
Nesmí se stát, že nastoupí jen jedno družstvo – proto o odložení utkání musí vedoucího skupiny informovat oba kapitáni!
Další kola soutěží družstev po 12.10. se odkládají dle vývoje situace (STK SŠS se bude řídit nařízeními vlády a postupy z nich vyplývajícími).
Ing. Jan Hrdlička
předseda STK SŠS

Diskuze