Přesun konference VV SŠS 2021

Vzhledem k aktuální situaci a nepříznivému výhledu překládá VV SŠS konferenci SŠS na 15.5.

Zároveň VV SŠS žádá oddíly o nahlášení zájemců o účast na konferenci ŠSČR, jež se bude konat on-line.(pravděpodobně 27.2.)

Dále VV SŠS žádá o pověření, aby z navrhovaných osob určil účastníky a pořadí náhradníků.

Diskuze