Informace předsedy STK k soutěžím družstev

Losovací schůze v prezenční formě se ruší – losování proběhne pomocí generátoru náhodných čísel ve 4 dnech od 25.9. (KP) po 28.9. (RS). Zveřejněné složení skupin je pouze orientační a bude se upřesňovat na základě požadavků na řízené losování. Oddíly se žádají, aby své požadavky poslaly kromě vedoucích skupin ještě i předsedovi STK na adresu hrdlicka@selfnet.cz . V rozdělení do skupin jsou v RS některá družstva vyznačena fialově – jde o družstva, která se vloni přihlásila, ale letos svou účast nepotvrdila – žádáme o urychlené potvrzení či odmítnutí účasti. Dále žádáme oddíly o kontrolu rozdělení (tj. zda je jejich přihlášené družstvo v seznamu uvedeno) a urychlené sdělení případných chyb předsedovi STK.

Jménem STK Jan Hrdlička, předseda

Diskuze