Soutěže družstev SŠS 2020/21

V návaznosti na rozhodnutí VV ŠSČR k ukončení celorepublikových soutěží družstev v sezóně 2020/2021 zveřejněné dne 17.01.2021 rozhodl VV SŠS na návrh STK SŠS následovně:

– soutěže družstev dospělých řízené SŠS se v soutěžním ročníku 2020/2021 nebudou dohrávat resp. jsou zrušeny bez vyhlášení pořadí družstev

– práva družstev pro účast v soutěžích pro sezónu 2021/2022 zůstávají zachována jako pro sezónu 2020/2021

– uhrazené startovné pro soutěže družstev bude převedeno do sezóny 2021/2022. V případě, že oddíl/družstvo nebude soutěž hrát, startovné bude vráceno

– odehrané partie budou zaslány k zápočtu na FIDE elo resp. LOK ČR

Diskuze