Rozpis soutěží družstev SŠS pro sezónu 2024 / 2025

VV SŠS dne 4. 6. 2024 schválil rozpis mistrovských soutěží družstev SŠS pro sezónu 2024/2025.

Družstva se do soutěží přihlašují e-mailem předsedovi STK SŠS (stk@stcsach.cz) nejpozději do 30 . 6. 2024. Do regionálních soutěží je možné se přihlásit nejpozději do 17. 9. 2024.

LOSOVACÍ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 21. 9. 2024. Účast zástupců družstev je povinná, možné je však zastoupení.

Zástupci oddílů hrajících KP, KS a RP zašlou e-mailem elektronicky soupisku družstva a povolení hostování příslušnému vedoucímu soutěže do 17 . 9. 2024 . Zástupci oddílů hrajících RS zašlou elektronicky (e-mailem) soupisku družstva příslušnému vedoucímu soutěže do 23. 9. 2024.

ROZPIS JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE:

https://www.stcsach.cz/download/rozpis-soutezi-druzstev-sss-2024-2025/#

Diskuze