Rozpis soutěží družstev SŠS pro sezónu 2023 / 2024

VV SŠS dne 13. 6. 2023 schválil rozpis mistrovských soutěží družstev SŠS pro sezónu 2023/2024.

Družstva se do soutěží přihlašují e-mailem předsedovi STK SŠS (stk@stcsach.cz) nejpozději do 30 . 6. 2023. Do regionálních soutěží je možné se přihlásit nejpozději do 13. 9. 2023.

LOSOVACÍ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 16. 9. 2023. Účast zástupců družstev je povinná, možné je však zastoupení.

Zástupci oddílů hrajících KP, KS a RP zašlou e-mailem elektronicky soupisku družstva a povolení hostování příslušnému vedoucímu soutěže do 14 . 9. 2023 . Zástupci oddílů hrajících RS zašlou elektronicky (e-mailem) soupisku družstva příslušnému vedoucímu soutěže do 18. 9. 2023.

ROZPIS JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE:

https://www.stcsach.cz/event/losovaci-schuze-sss-2023/

Diskuze