67. ročník memoriálu Jaroslava Zadiny – bleskový turnaj Pečky

67. ročník memoriálu Jaroslava Zadiny,

šachový turnaj jednotlivců v  bleskové hře

Pořadatel:

Šachový oddíl TJ Sokol Pečky
Termín: Sobota 9.9. 2023 od 9.45 hod
Místo konání:

Restaurant Siňorita, Chvalovická 1076., Pečky

Prezentace: Do 9.30 hod v hrací místnosti
Ředitel turnaje:

Zdeněk Charous

Průběžná 150. 281 03 Chotutice tel.: 776 754 696

Rozhodčí:

Jiří Nigrin, Petr Štegl

Právo účasti: Registrovaní i neregistrovaní šachisté bez omezení.
Startovné: 150,- Kč za hráče předem přihlášené, 100, – Kč mládež do 16. let a senioři nad 65 let200,- Kč za hráče přihlášeného při prezentaci
Občerstvení: Během turnaje zajištěno. Možno objednat si oběd při prezenci. Přestávka na oběd bude poskytnuta.
Přihlášky:

Do 06.09.2023Omezená kapacita hrací místnosti !!!

Ing. Jiří Nigrin, mobil: 607 571 359 e-mail: jirinigrin@centrum.cz

Předpis: Hraje se podle pravidel FIDE pro bleskový šach s jedinou výjimkou, že prohrává již první nemožný tah.Časový limit 5 minut na partii bez přidávání času. Do počtu 32 hráčů se bude hrát systémem každý s každým.Pořadatel si vyhrazuje právo upravit systém turnaje podle počtu účastníků.Turnaj nebude započítáván na ELO.
Ceny: Cenový fond 5 000 Kč
Protest: Podává se písemně se vkladem 100 Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na zrušení či posunutí termínu turnaje s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. Při hře je nutno respektovat platná hygienická opatření.
Ukončení turnaje: Dle počtu hráčů ale nejpozději do 17:00 hod.

Zdeněk Charous v.r.            Ing. Jiří Nigrin v.r.

ředitel turnaje                       rozhodčí

Diskuze